Home

WIE ZIJN WE


Firdaus is een liefdadigheidsorganisatie die streeft naar een eervol bestaan voor de meest zwakkeren en behoeftigen in de samenleving.


Ons ambitie is zij die het meest nodig hebben ondersteunen in hun basisbehoeftes.


Onze projecten en hulpacties worden in detail opgevolgd en altijd uitgevoerd in samenwerking met plaatselijke instanties en organisaties en onder toezicht van de bestuurders.ONS WERK

ONDERHOUD WEESKINDEREN


Financiële hulp in onderhoud van gezinnen met weeskinderen. 

VOEDSELHULP


Inzamelingen en hulpacties voor voedselpaketten en essentiele levensmiddelen voor gezinnen.


WATERVOORZIENING

Bouwen van waterputten om in de vraag van drinkbaar water te kunnen voorzien.

STEUN ONS

WORDT DONOR VOOR ÉÉN VAN DEZE DOELEN OF

DOE EEN ALGEMENE DONATIE VOOR ÉÉN VAN ONS LOPENDE PROJECTEN

Hungry children in refugee camp, distribution of humanitarian food-1
Close up of human hand holding golden key
F11
Happy parents making home for kids in beautiful nature
Hungry children in refugee camp, distribution of humanitarian food
Young teenage girl at dentist's office

HUIDIG PROJECT

WEESKINDEREN PROJECT - TARGUIST

STREEFBEDRAG €10.000

HELP ONS HET PAND WOONKLAAR TE MAKEN VOOR DEZE ZIEKE WEDUWE EN MOEDER VAN 4 WEESKINDEREN DOOR HET TE RENOVEREN EN IN TE RICHTEN.


MET DE WIL VAN ALLAH EN DAARNA DOOR DE HULP VAN MOUHSINIEN IS EEN WEDUWE MET 4 KINDEREN EIGENARES GEWORDEN VAN DIT GELIJKVLOERSE VERDIEP.


DOOR EEN LONGAANDOENING, VERWIJDERING SCHILDKLIER EN PSYCHISCHE KLACHTEN KAN DEZE LIEVE VROUW GEEN WERK MEER VERRICHTEN OM VOOR HAAR KINDEREN TE ZORGEN EN STAAT ZE ER HELEMAAL ALLEEN VOOR. 


VROEGER WERKTE ZE BIJ MENSEN THUIS EN VANDAAG IS ZE NIET MEER IN STAAT OM TE WERKEN EN IS FINANCIEEL VOLLEDIG  AFHANKELIJK VAN ANDEREN.


BARAKA'ALLAHOU FIKOUM


VOLG ONS PAGINA VOOR MEER INFO EN UPDATES OVER HET PROJECT 

UPDATE WEESKINDEREN PROJECT TARGUIST

ALHAMDOU LILLAH


MET DE WIL VAN ALLAH HEBBEN WE ONS DOEL OVERSCHREDEN, ER IS REEDS AL €13500 VERZAMELD.


HET STARTSEIN VOOR DE RENOVATIE IS BEGONNEN.


MOGE ALLAH SWT ONS DU'AS VERHOREN OM DIT PRACHTIG PROJECT TE DOEN SLAGEN.


BARAKA'ALLAHOU FIKOUM